Advies inzake versteviging positie aanbieders laag 2 en 3 in Drenthe

geplaatst in: Diversen, Stand van zaken | 0

Enkele koplopers (Sterk Midden Drenthe, Glasvezel Noord, Glasvezel De Wolden) hebben geconstateerd, dat het aantal bedrijven, dat diensten in buitengebieden kan en wil leveren, klein is. Er zijn in feite slechts vier providers (laag 3), die in staat moeten worden geacht op de schaal van de provincie Drenthe binnen een redelijke termijn hun diensten te kunnen leveren. Ook laag 2 aanbieders zijn slechts beperkt in aantal beschikbaar. En zij werken ook nog eens met verschillende ict-systemen, waar providers op moeten kunnen aansluiten.

Ambitie

De ambitie van de provincie Drenthe is om geheel Drenthe te voorzien van glasvezel in 2019. Om dit te bereiken worden (burger) initiatieven met subsidie ondersteund. Zo is er in Drenthe een groot aantal initiatieven aan de slag. Sommige initiatieven zijn al gereed, zoals Eco Oostermoer en De Kop Breed. Andere initiatieven zijn gedeeltelijk gereed, zoals Coöperatie Sterk Midden-Drenthe, Glasvezel De Wolden en Coöperatie Glasvezel Noord. Een groot aantal andere initiatieven zijn nog in de vraagbundelingsfase, waaronder Stichting Breedband Borger-Odoorn. Tegelijkertijd betreedt een aantal andere spelers het Drentse landschap, zoals CIF, Rendo en Mabin. Deze partijen werken al dan niet samen met burgerinitiatieven.

Werkgroep laag 2 en 3

Op verzoek van de provincie Drenthe is daarom een werkgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van enkele koploperinitiatieven aangevuld met vertegenwoordigers van CIF en Rendo.
De in samenwerkingen met Verbind Drenthe ingestelde Werkgroep laag 2 en 3  gaat advies en aanbevelingen uitbrengen aan de provincie over maatregelen, die zij kan nemen om de positie van aanbieders laag 2 en 3 [1] te versterken. Het advies wordt uitgebracht in samenwerking met  Stichting Verbind Drenthe, die tevens verantwoordelijk was voor het voorzitterschap.

Geld

Daarenboven is bekend, dat de financiële positie van de meeste van deze aanbieders niet al te sterk is. Als gevolg hiervan kan het zelfstandig voortbestaan van deze aanbieders in gevaar komen, dan wel bestaat het risico dat zij een ‘prooi’ worden van de grote aanbieders KPN en Ziggo Cif en of op termijn zelfs Rened.
Indien de initiatieven geen contracten meer zouden kunnen afsluiten met zelfstandig opererende aanbieders laag 2 en 3 komt het voortbestaan van de initiatieven in gevaar. Immers, zij hebben diensten nodig van providers, waar een kostendekkende vergoeding voor het gebruik van hun glasvezelnetwerk tegenover moet staan. Alleen dan zijn de initiatieven immers in staat aan hun financiële verplichtingen als rente, aflossing en kosten beheer en onderhoud te voldoen. De grote providers (KPN en Ziggo) zijn tot op heden niet bereid gebleken een kostendekkende vergoeding voor het gebruik van glasvezelnetwerken te betalen.[2]

CONCEPT

Een concept van het advies is op 23 november 2017 besproken met vertegenwoordigers van de initiatieven in de provincie Drenthe, die snel internet in hun gebied willen bieden en heeft de werkgroep laag 2 en 3 hun resultaat en advies gepresenteerd in Spier.

Alle initiatieven hebben de gelegenheid geven om op het rapport van de werkgroep te reageren voordat dit wordt aangeboden aan de provincie. Het doel is om in januari 2018 het rapport aan te bieden aan de provincie en hierover een gesprek te hebben met de provincie.

Planning:

  1. 3 december 2017: Aanbieding van het rapport aan alle initiatieven
  2. 22 december 2017: Sluitingsdatum voor aanleveren van de reacties van de initiatieven op het rapport aan Verbind Drenthe
  3. 5 januari 2018: Opleveren van de alle reacties aan de werkgroep door Verbind Drenthe
  4. Week 3 2018: Werkgroep levert definitieve versie van het rapport op aan Verbind Drentej
    OPMERKING: De werkgroep is eigenaar van het rapport, het is aan de werkgroep om de reacties te verwerken/over te nemen in het rapport.
  5. Week 4/5 2018: Aanbieding aan en bespreking van het rapport met de provincie.

Noten:

[1] https://verbinddrenthe.nl/kennisbank/laag-1-laag-2-laag-3 lees ook  de PDF

[2] Dagblad van het Noorden 6 december 2017