Per 25 mei 2018 is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) overgegaan tot het handhaven van de wetgeving voor de Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG). Per die datum zullen we dus moeten voldoen aan de richtlijnen die daarvoor gelden.

RobinK Hardsoft.nl is de beheerder van de website wilookglasvezel.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe RobinK Hardsoft.nl de persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is RobinK Hardsoft.nl

Het privacystatement is te vinden via de website van RobinK Hardsoft.nl https://hardsoft.nl/privacy-statement-hardsoft-avg-gdpr/