zie ook de  Algemene en/of  Financiële en Juridische vragen en antwoorden

Technisch

Wat is de snelste verbinding die ik kan krijgen op dit moment

Op dit moment heeft u nog geen glasvezel, u kun op de site van de KPN nagaan wat voor aansluiting u heeft en welke snelheid maximaal haalbaar is op dit moment.

https://netco-fpi-info.fourstack.nl/addresses/search

Permalink.

Wat is het voor een netwerk?

Het is een breedbandnetwerk via glasvezel met een open structuur. Een 100% neutrale en transparante partij zorgt voor het beheer van het netwerk en het transport van de diensten. Deze partij, de Communicatie Operator, in dit geval Eco-Oostermoer, zorgt dat dienstenleveranciers hun diensten kunnen aanbieden en met elkaar concurreren om u als klant. Daardoor kunt u in alle vrijheid uw eigen keuzes maken.

Permalink.

Is er voor bedrijven ook glasvezel beschikbaar?

Voor bedrijven zijn er speciale aansluitingen beschikbaar met de daarbij behorende tarieven en service agreements, Zie daarvoor de speciale informatiepagina voor bedrijven

Permalink.

Wat voor kastjes krijg ik in mijn huis bij glasvezel?

NTU meterkastHierbij een foto van het NTU-kastje dat in de meterkast komt. Op deze kast wordt door internetleverancier (en tv/tfn leverancier) verder aangesloten. Is net zoals nu met kastjes voor Ziggo zelf te doen. We gaan voor het aanpassen van de huisinstallaties samenwerken met lokale partijen, wellicht via een werkgelegenheidsproject, opleiding of anderszins.

Overal waar u nu een tv heeft staan met een kabel eraan die uit de meterkast komt zonder kaartje of kastje bij die tv noemen we een analoog signaal. Dit gaat via een coax-kabel.

U ontvangt via de glasvezel alleen nog maar het digitale internetsignaal. De tv’s die nu nog analoog werken hebben voor het digitale signaal en kastje nodig om tv te kunnen kijken en een kabel die geschikt is voor digitaal transport. Dit kabel type heet UTP kabel.

Heeft u nu kabel uit de meterkast die hier niet aan voldoet, dan kunt u met de oude kabel de nieuwe UTP kabel door de buis trekken naar de ruimte waar die oude kabel nu uitkomt. De providers gaan u straks aanbiedingen doen voor de kastjes die u eventueel extra nodig hebt.

Ook kunt u overwegen alleen nog op 1 tv te kijken en verder alleen nog op smartphones en tablets die middels een tv app alle tv stations draadloos kunnen ontsluiten via uw Wifi netwerk.

Permalink.

Wat betekent “open”?

Dit betekent dat iedereen kan kiezen uit diensten, die door meerdere providers aangeboden worden. Dit kunnen bekende landelijke providers zijn, maar ook lokale spelers.

Permalink.

Is er kwaliteitswaarborg

Alle werkzaamheden in publieke grond worden exact gelijk uitgevoerd zoals de reguliere kabelmaatschappijen dit in Nederland laten uitvoeren. We betrekken ook aannemers die dit voor deze telecombedrijven doen. Alle kosten zijn inbegrepen in de prijs zoals vermeld per aansluiting. De netwerken zijn gecertificeerd.

Permalink.

Wie is/ wordt de netbeheerder?

Een net bestaat uit het netwerk van glasvezellijnen(passief) en opgesteld netwerkcomputerapparatuur (actief). Dat samenstel is een operationeel breedband net op basis van glasvezel / fiber: het net. Voor de klant moet dat samenstel continue beschikbaar gehouden worden. De communicatie operator OpenNet EU neemt deze taak en verantwoordelijkheid op zich: de netbeheerder. Voor de lokale  uitvoering schakelt OpenNet EU lokale gerenommeerde bedrijven in. Centraal in Europa georganiseerd, bewaken Netwerk Operations Centra het functioneren van het netwerk en de levering van de diensten van serviceproviders.

Permalink.

Op welke diepte wordt de kabel aangelegd?

Conform de eisen vanuit de WION wordt op 60cm diepte de kabel gelegd in openbaar terrein. Op eigen terrein mag de diepte geringer zijn. De diepte is een afweging tussen de kans op kabelschade versus de aanlegkosten. Hoe dieper des te minder kans op schade, maar dit is wel duurder.

Permalink.

Wat is de snelheid waarmee een storing wordt opgelost?

De snelheid waarmee een storing wordt opgelost is contractueel vastgelegd in een zogenaamde SLA (Service Level Agreement). Daarin liggen de afspraken vast om in het geval van storing deze tijdig  conform de afspraken te verhelpen. De Basis SLA afspraken  zijn marktconform zoals de sector deze al beschreven heeft. OpenNet EU is dienstbaar aan deze markt en heeft in haar contracten overeenkomstige afspraken vastgelegd ten behoeve van de serviceproviders. Hogere en daarmee snellere service afspraken zijn mogelijk op verzoek als extra dienst. Dit is maatwerk waar veelal bedrijven om vragen.

Permalink.

Wie is verantwoordelijk voor de schade en/of nevenschade na kabelbeschadiging of kabelbreuk?

In eerste instantie is de veroorzaker aansprakelijk. Het verhalen op de veroorzaker kan een complex proces zijn. Dat staat los van het herstel. Dat herstel staat voorop en wordt bij constatering direct opgepakt. Conform de wet WION is bij correcte registratie in het KLIC register de partij aansprakelijk die in de openbare grond de schade aanricht. Op eigen terrein is de eigenaar van het terrein verantwoordelijk. Hier wordt de schade wederom hersteld en de rekening (als het verwijtbaar is) bij de eigenaar verhaald.

Permalink.

Hoe wordt er omgegaan met reconstructies van wegen/rioleringen etc. en wie dient deze te bekostigen?

Dit is onderdeel van de standaard werkzaamheden van het aanleggen van een netwerk. Deze kosten  worden dus door het gebied betaald. Dit valt in de praktijk binnen het gemiddeld bedrag van circa € 1.500,- per aansluiting (mits gebiedsdekkend wordt uitgerold).

Permalink.

Met nieuwe toekomstige aansluitingen wordt daar rekening mee gehouden of gaat dan de hele straat weer op de kop?

Aanleg geschiedt op basis van de wens van iedere individuele consument of bedrijf. Dit kan betekenen dat er straten helemaal niet opengaan ivm te lage deelname. Wanneer later wél voldoende animo vanuit die straat ontstaat wordt dit alsnog uitgevoerd. Daar waar objecten niet aangesloten wensen te worden en er wél gepasseerd wordt is er een voorbereidde aansluiting achtergelaten op de scheiding  openbare weg eigen terrein. Hierdoor hoeft achteraf dus niet meer de volledige straat open. Moderne technologische mogelijkheden geven meer flexibiliteit om aan deze eis tegemoet te komen.

Permalink.

Legeskosten van de provincie en de gemeente, hoe wordt hier mee omgegaan ten opzichte van andere netbeheerders?

Deze worden regulier in rekening gebracht en zijn inbegrepen in de aanlegkosten.

Permalink.

Het zit het met herstraat beleid (reconstructie) van de gemeente en de garantie hierop?

Deze worden conform geldende eisen door de aannemer inbegrepen in de aanlegkosten.

Permalink.

Blijft de snelheid 100 Mb/s?

De ontwikkelingen staan niet stil. De snelheid zal in de toekomst dus toenemen. Uiteindelijk zal die gaan naar 16Gb/s.

Permalink.

Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van glasvezel dat er al ligt zoals Lofar en scholen die al zijn aangesloten?

Voor scholen is er veel gemeenschapsgeld gestoken in netten die nu niet voor particulieren toegankelijk zijn. Er is een journalist bezig om dit te onderzoeken. Bij Lofar speelt een iets ander verhaal maar ook daar hebben we als particulieren geen toegang of tegen zodanig hoge tarieven dat het niet loont.

Permalink.