Op 1 januari 2018 is een regeling ingegaan dat telecombedrijven precariobelasting moeten gaan betalen voor ongebruikt koperdraad of lege buizen in de grond. Gemeenten willen, onder meer uit milieu-overwegingen, geen loodhoudende kabels in hun grond. De opruimplicht is geformuleerd in Artikel 5.2 lid 8 van de Telecommunicatiewet.

De kosten voor inactief gebruik kunnen oplopen tot 5 euro per meter, afhankelijk van de tarieven die gemeenten hanteren. Verwijderen kost miljarden. Om die reden wil KPN vasthouden aan het oude kopernetwerk.

Een telecombedrijf is in staat om een verbinding naar een POP in stand te houden puur om de wet te omzeilen. In dat geval zijn de kabels niet buitengebruik. De Telco’s hebben in 2018 ook een UVOT convenant getekend om elkaar te informeren over ongebruikte kabels en opruimacties. Niemand wil echter ervoor betalen.

‘Uitstel glasvezel KPN vooral ingegeven door opruimplicht ongebruikte kabels’

Hoofdstuk 5. Aanleg, instandhouding en opruiming van kabels

§ 5.1. De gedoogplicht

Artikel 5.2
8.

Aan de in het eerste tot en met het vijfde lid opgenomen verplichting om de instandhouding van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk te gedogen komt een einde wanneer de aangelegde kabels gedurende een aaneengesloten periode van tien jaar geen deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. In dat geval is de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk verplicht op verzoek van degene op wie de gedoogplicht rustte de kabels op te ruimen.

 

Breedbandnieuws

Borger-Odoorn wordt gedekt

Borger-Odoorn helemaal aan de glasvezel. Een berichten in het Dagblad van het Noorden en huis-aan-huisblad Week-in-Week-uit doen te weinig eer aan het traject dat de afgelopen 8 jaar is gelopen door diverse vrijwilligers... LEES MEER