zie ook de  Algemene  en/of  Technische vragen en antwoorden

Financieël en Juridisch

Is er een registratie door de BKR?

Geen registratie bij BKR. Het is een achtergestelde lening die niet geregistreerd wordt door ECO-Oostermoer.

Permalink.

Is dit ons eigen netwerk?

Ja, dit netwerk is van ons als bewoners. Dat betekent dat we zelf bepalen wat er aangeboden wordt en wat we afnemen. Dit wordt in een coöperatie geregeld.

Permalink.

Waar is uw handtekening onder de gebruikersovereenkomst voor nodig?

196px-Charlemagne_autograph.svgOm de glasvezel aan te leggen is geld nodig. Dit geld wordt voorgefinancierd door o.a. de provincie. De provincie en andere financiers willen de garantie, dat we het geleende bedrag ook terugbetalen. Indien u uw handtekening onder de gebruikersovereenkomst zet, dan geeft u daarmee contractueel te kennen dat u de komende 20 jaar gebruik maakt van het glasvezelnet. Een deel van het abonnementsgeld wordt namelijk gebruikt om de lening af te lossen. In de gebruikersovereenkomst ligt vast dat pas met de aanleg gestart wordt als de financiering helemaal rond is.

Kortom als u uw handtekening zet, dan loopt u geen enkel risico. Immers, als er te weinig mensen tekenen en het niet doorgaat, heeft u geen abonnementsverplichting en krijgt u uw ingelegde geld (inclusief wettelijke rente) terstond weer terug.

Permalink.

Delen we samen de kosten en baten?

Ja. We hebben er allemaal voordeel bij als we de kosten en baten spreiden over zoveel mogelijk deelnemers.

Permalink.

Gaat de coöperatie geld verdienen?

Ja. Als het netwerk gebruikt wordt, gaat de coöperatie geld verdienen. Maar omdat de coöperatie van ons allemaal is komen de opbrengsten weer terug.
Hoe zit dit dan in elkaar? Lees hiervoor deze pagina

Permalink.

Wie zorgt ervoor dat dit allemaal goed komt?

Notariaat Zuidlaren is de projectnotaris. Zij begeleiden de overdracht van uw glasvezelaansluiting. Zij vervullen een onpartijdige rol en dienen zowel het belang van u – als koper – als het belang van de coöperatie ECO Oostermoer. Meer informatie vindt u hier

Permalink.

Waarom moet voor de aansluiting een koopovereenkomst bij een notaris getekend worden?

De glasvezelaansluiting is een deel van uw woning en wordt uw eigendom. Bij de verkoop van uw woning gaat dat eigendom mee naar de volgende eigenaar. Daarom wordt dat in een acte vastgelegd.

Permalink.

Als de aansluiting mijn eigendom is, kan ik die dan ook verkopen?

De aansluiting is een stuk vastgoed dat kadastraal bij uw woning hoort. U kunt deze dus alleen tezamen met de woning verkopen.

Permalink.

Hoezo ‘gratis’ aansluiting?

Een veelgehoorde opmerking is dat inwoners in grotere kernen van de grote kabelmaatschappijen een gratis aansluiting op een glasvezelnetwerk krijgen. Laten we eens goed naar dat gratis kijken. De aandeelhouders van de grote kabelmaatschappijen willen hun investering in korte tijd (5 à 7 jaar) terugverdiend hebben, anders investeren ze niet. Hoe verdienen ze hun investering terug? Juist, door de hoge abonnementskosten die u betaalt. En als deze terugverdientijd afgelopen is, zakt de abonnementsprijs dan? Wellicht kunt u hier zelf het antwoord wel op geven, op basis van ervaringen met abonnementsprijzen voor uw ‘oude’ coaxkabel. Die terugverdientijd voor de investeerders is dus allang voorbij. Waar die winst dan heen gaat? Naar de eigenaar van het netwerk….

Permalink.

Waarom moet ik zelf voor mijn aansluiting betalen!

Een aansluiting is niet gratis, dat hebben we hier uitgelegd,  dus ligt het eraan hoe ver u vooruit kijkt. Als u ervoor kiest nu zelf te investeren in de aanleg, dan verdient u deze investering in maximaal twintig jaar terug en krijgt u gedurende deze looptijd ook nog eens rente over uw investering. Na deze periode heeft u dus het ingelegde bedrag weer terug. Op dat moment kun je zeggen dat de aansluiting dus eigenlijk toch gratis is geweest (met zelfs een hogere renteopbrengst dan op uw spaarrekening bij de bank). Het grote verschil zit hem in het feit dat u nu zelf mede-eigenaar bent, en de opbrengsten in het vervolg in uw eigen zak terecht komen. Daarnaast heeft u al die tijd ook al een voordelig abonnement, dat ook voordelig zal blijven.

Als u niet direct kunt investeren, kunt u toch gewoon een voordelig abonnement afsluiten. Hierin zit een deel aflossing en rente verwerkt voor de investeerders. Maar ook voor u geldt: na de looptijd (maximaal twintig jaar) hebt u de investering terugbetaald, en wordt u alsnog mede-eigenaar en gaat u ook meedelen in de opbrengsten.

Permalink.

Legeskosten van de provincie en de gemeente, hoe wordt hier mee omgegaan ten opzichte van andere netbeheerders?

Deze worden regulier in rekening gebracht en zijn inbegrepen in de aanlegkosten.

Permalink.

Waarom zou ik als inwoner van een kern meebetalen aan de dure aansluitingen in het buitengebied?

Doordat we het netwerk in het hele gebied aanleggen, kunnen de gemiddelde kosten laag blijven. En zoals hierboven uitgelegd, verdient iedereen zijn investering terug, waardoor de aansluiting in principe gratis is voor iedereen die investeert. Met daarbovenop de bonus van de rente en een voordelig abonnement. Iedereen wordt voor een gelijkwaardig deel mede-eigenaar van het netwerk en gaat voor een gelijkwaardig deel meedelen in de opbrengsten. Er is dus geen sprake van ‘meebetalen’ aan andermans ‘dure’ aansluiting. We worden samen eigenaar van ons eigen netwerk.

Permalink.

Het zit het met herstraat beleid (reconstructie) van de gemeente en de garantie hierop?

Deze worden conform geldende eisen door de aannemer inbegrepen in de aanlegkosten.

Permalink.

Hoe is de 37 euro per maand opgebouwd?

De provider ontvangt 37 euro per maand. Daarvan maakt hij 10 euro over naar ECO-oostermoer (daarvan is 1 euro per maand voor de exploitatie van de glasvezel, administratieve handelingen en oplossen van defecten en schades en 9 euro per maand voor de voorfinanciering van de huisaansluiting) en 10 euro over naar OpenNet die zorgt voor het beheer van het glasvezel en het beschikbaar stellen van het probleemloze gebruik van het glasvezel. De resterende 17 euro is dus voor de diensten van de provider. Van die 17 euro is 10 euro voor het snelle internet en de resterende 7 euro is voor tv en bellen.

Permalink.

Kunt u voor mij het rendement uitrekenen als ik de aansluiting van 1500 euro ineens betaal?

Ja, uw netto rendement is 3,35% per jaar, zo’n 2% meer dan wat u op een spaarrekening ontvangt. U ontvangt namelijk 108 euro per jaar korting op uw abonnement. Wanneer we een deel daarvan rekenen voor de aflossing van de 1500 euro investering dan blijft er een jaarlijks rendement van 3,35% over. Anders gezegd, als u de 1500 niet ineens betaalt, betaalt u in feite 3,35% rente via de 9 euro die u per maand betaalt.

Een andere manier van berekenen is de “internal rate of return” (IRR). Als we er vanuit gaan dat de glasvezelaansluiting 40 jaar mee gaat dan mogen we stellen dat de waarde ervan na 20 jaar nog minimaal 750 euro is. Op basis van de jaarlijks te ontvangen 108 euro gedurende de eerste 20 jaar komt de IRR dan uit op 7,35%.

Omdat leken niet gewend zijn te werken met de internal rate of return zal de berekening uit de eerste alinea beter aansluiten bij hun beleving.

Permalink.

Blijft het bedrag per maand in de toekomst hetzelfde?

Providers concurreren met elkaar op prijs en op inhoud van hun pakketten. Ongetwijfeld zullen ze ook een inflatiecorrectie doorvoeren zoals ze dat nu ook al doen. Hoe die prijs zich zal ontwikkelen is dus niet eenvoudig aan te geven.

Permalink.