Autoriteit Consument en Markt wil minimum gegarandeerde snelheid bij aanbieders internet

geplaatst in: Diversen, Stand van zaken | 0

Nieuw samen te stellen beleidsregel van De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat duidelijkheid scheppen over internetsnelheden die providers vermelden.
ACM heeft een ontwerp beleidsregel opgesteld waarin staat wat een normale, minimale en maximale internetsnelheid is. Daarmee moeten internetaanbieders aan hun klanten de juiste informatie geven over de aangeboden internetsnelheden. Volgens de Europese regels voor netneutraliteit moeten internetaanbieders transparant zijn over wat ze in het contract met een klant afspreken, bijvoorbeeld over welke maximumsnelheid een aanbieder kan leveren en welke snelheid een consument normaal gesproken kan verwachten. De ACM ziet erop toe dat internetaanbieders deze regels naleven.

Dit betekend voor glasvezelinitiatieven dat de touwtjes strakker aangetrokken worden voor KPN en Ziggo voor wat betreft het beweren van de internetsnelheid die gehaald wordt op een adres. Naast het vermelden van maximaal haalbare snelheid, zoals ze nu allemaal doen, moeten ze nu ook de minimaal gegarandeerde snelheid vermelden. Dat is het voorstel voor de nieuwe beleidsregel.

Iedereen kan tot en met vrijdag 20 oktober 2017 een reactie geven op de ontwerp-beleidsregel

De conceptbeleidsnota kan hier worden gedownload: https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2017-09/consultatie-ontwerp-beleidsregel-kenbaar-maken-internetsnelheden-20-09-2017-nieuw.pdf

bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/nieuwe-beleidsregel-van-acm-schept-duidelijkheid-over-internetsnelheden