Borger-Odoorn gaat fase twee in met 70% belangstelling voor Glasvezel

geplaatst in: Borger-Odoorn, Diversen, Stand van zaken | 0

70%Het had wat tijd nodig, maar de 70% belangstelling voor aansluiting op glasvezel in de witte gebieden[1] in Borger-Odoorn is bereikt. Ambassadeurs uit de diverse dorpen in de gemeente hebben via huis-aan-huis acties flink veel mensen weten te bereiken die nog niet hadden ingetekend, of niet van de actie hadden gehoord, zoals nieuwe bewoners.

De actie voor de aanleg van glasvezel  is nu in een stadium gekomen dat er een businessplan gemaakt kan worden voor aanleg van breedband internet binnen de hele gemeente Borger-Odoorn.

Er zijn reeds onderhandelingen gaande om tot een zo gunstig mogelijk aanbod voor aanleg te komen waarna de bewoners van de witte gebieden in een later stadium bij diverse providers een abonnement af kunt afsluiten.

Onder de bewoners die niet hebben ingetekend zitten meestal oudere mensen, waarvan velen geen internet hebben. Om die te overtuigen om toch een aansluiting te nemen is eigenlijk onbegonnen werk. Het is jammer dat de toekomstige bewoners van deze huizen later een prijs moeten betalen om toch een aansluiting te krijgen op glasvezel.

Mocht u bij de overgebleven 30% zitten, het is nog niet te laat, zolang er nog geen definitieve datum voor aanleg bekend is, kunt u nog intekenen via

www.wilookglasvezel.nl/intekenen/intekenen

De intekening verplicht u tot niets, maar wij gaan er van uit dat als het zover is, u bij de 70% wilt blijven behoren en een abonnement afsluit bij een van de aangeboden providers.

[1] witte gebieden zijn daar waar de bewoners met een internetabonnement over een internetsnelheid van minder dan 30Mbps beschikken.

 

UPDATE 11 juli 2016

Vandaag is er een ambassadeursbijeenkomst geweest waar uitleg is gegeven over de situatie tot nu toe. Op dit moment is er geen nieuws dat we in Jip-en-Janneke-taal kunnen communiceren, maar er zit schot in de zaak. Niet dat we dingen geheim willen houden, maar de aanleg van een glasvezelnetwerk met de daarbij behorende juridische en financiele consequenties is dusdanig complex dat alles wat we daar over kunnen zeggen ons aller pet toch te boven gaat.
Eind augustus weten we meer. We houden u zeker op de hoogte van de situatie in Borger-Odoorn