Borger-Odoorn trapt nieuwe jaar af met frisse plannen voor glasvezel

geplaatst in: Borger-Odoorn, Diversen, Persberichten | 0

Op dit moment ervaren veel bewoners de beperkingen van een traag internet, huiswerk maken is onmogelijk, zorgapplicaties voor met name ouderen werken slecht en een filmpje kijken over internet is er al helemaal niet bij. Een situatie die niet van vandaag is, maar eigenlijk al veel langer bestaat.

Om die reden is er enkele jaren geleden al een initiatief gestart, in samenwerking met andere belangengroeperingen uit de provincie Drenthe, om de interesse voor sneller internet in kaart te brengen.

Ruim een jaar geleden werd echter duidelijk, dat zo’n initiatief alleen maar succesvol kan zijn, wanneer het wordt gedragen door locale inwoners. Op dat moment is besloten de stichting Breedband Borger-Odoorn, afgekort BBO op te richten. De activiteiten die de stichting in eerste instantie heeft ontplooid heeft ertoe geleid, dat ruim 72% van de bewoners in de buitengebieden heeft verklaard serieus geïnteresseerd te zijn in de aanleg naar hun woning.

Het gehele jaar 2016 heeft BBO er met de gemeente en provincie aan gewerkt een glasvezelnetwerk te realiseren in samenwerking met KPN. Tot onze grote spijt en teleurstelling heeft deze samenwerking niet tot het gewenste resultaat geleid. KPN zag onvoldoende mogelijkheden een rendabel netwerk te creëren voor de circa 1.400 “witte” aansluitingen in Borger-Odoorn en trok zich terug.

En waar staan we dan nu?
Lessen uit de geschiedenis hebben geleerd, dat een netwerk alleen kan worden aangelegd, wanneer dat rendabel exploiteerbaar is. En om die reden is het absoluut noodzakelijk een business model te maken, waarmee het mogelijk wordt te bepalen onder welke voorwaarden die rentabiliteit te bewerkstelligen is. Bij een positieve “case” is de financiering en daarmee realisatie haalbaar.

Wij verwachten begin februari 2017 het business model voor de gemeente Borger-Odoorn beschikbaar te hebben. Op basis van dat model kunnen we dan bepalen op welke wijze een glasvezelnetwerk voor de buitengebieden realiseerbaar is.

In het vervolg zullen, naast de berichtgeving op http://wilookglasvezel.nl, via de nieuwe site van Stichting Breedband Borger-Odoorn belangrijke mededelingen volgen over het traject voor aanleg glasvezel in de gemeente Borger-Odoorn.

Een frisse start, een frisse website: http://breedbandborger-odoorn.nl