Buisinesscase glasvezel baanbrekend voor Nederland

geplaatst in: Diversen, Persberichten | 0

businesscaseBij de start van het project gaat het om een gebied  rondom Eexterzandvoort en Gieten.  Dit project wordt wat de Provincie betreft hiermee een proefproject voor heel Drenthe. Om daadwerkelijk van start te kunnen gaan, zijn er minimaal 200 ondertekende overeenkomsten in het startgebied nodig. We hopen deze binnen afzienbare tijd binnen te hebben, zodat dit voorjaar nog de schop in de grond kan.

Omdat ons startgebied vrijwel geheel uit het zogenaamde buitengebied bestaat en er dus nog niet gemengd met een kern wordt aangelegd, is de kostprijs voor de aanleg hoger dan het gemiddelde van € 1.500,-. Het tekort bedraagt ongeveer € 200.000,-. We hebben in het najaar van 2014 een aanvraag ingediend bij de Provincie om dit tijdelijke tekort voor te financieren. De Provincie heeft toen te kennen gegeven hier in principe wel toe bereid te zijn, op voorwaarde dat onze businesscase door hun adviseur zou worden doorgerekend en goed bevonden. De Provincie heeft hiervoor het landelijke adviesbureau Dialogic ingehuurd. Deze heeft onze businesscase inmiddels positief beoordeeld; sterker nog, als baanbrekend voor Nederland bestempeld!