Drenthe roept overheid op het matje inzake glasvezelnetten

geplaatst in: Diversen | 0

Een nieuwe Europese Richtlijn (2014/61/EU) heeft als titel ‘inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid’. Een aantal ontwikkelingen en observaties uit de Drentse breedbandpraktijk lijken haaks te staan op de geest en letter van bovengenoemde richtlijn. In een position paper[1] worden deze uiteen gezet. Dit document is aan het Ministerie van Economische Zaken gestuurd als input ten behoeve van de implementatie van bovengenoemde richtlijn. Ook is en wordt het document met andere stakeholders gedeeld en besproken.

verbinddrenthelogotextOnderstaande alinea’s zijn te lezen in de position paper:

De Europese Commissie heeft op 14 september j.l. een set voorstellen aangenomen gericht op het realiseren van een Europese 1-Gigabitsamenleving. Deze voorstellen moeten ertoe leiden dat in 2025 alle huishoudens toegang hebben tot netwerken die een upload- en downloadsnelheid van minstens 100 Mbps mogelijk maken en die vervolgens geüpgradet kunnen worden naar 1 Gbps. Alle scholen, grote bedrijven en instellingen die publieke diensten leveren zouden in 2025 toegang moeten hebben tot netwerken die minstens 1 Gbps downloadsnelheid mogelijk maken. In stedelijke gebieden, bij spoorwegen en autowegen moeten stabiele 5G-verbindingen beschikbaar komen.

Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan die de Nederlandse regering oproept snel internet uit te roepen tot universele dienst. De koers die nu door de Europese Commissie wordt ingezet, lijkt hiermee in lijn.

In Duitsland heeft het ministerie Richtlijn 2014/61/EC omgezet in wetgeving die erop gericht is om eigenaars/aanbieders van netwerken samen te brengen met gebruikers ervan. De Duitse Telecommunicatiewet bevat in hetzelfde artikel 77 bepalingen die
medegebruik van netwerken mogelijk maakt (ook van andere eigenaars dan telecommunicatiebedrijven), op een manier die doet denken aan de wijze waarop toegang tot energienetwerken in Nederland ook geregeld is

Wanneer een willekeurige Drentse straat wordt opengemaakt, is de kans levensgroot dat er glasvezel ligt. Ook daar waar de huishoudens niet zijn aangesloten. Dit vindt zijn oorsprong in dat iedereen vrij is een eigen netwerk te realiseren. In het verleden heeft dit er al toe geleid dat verschillende organisaties en instellingen hun eigen glasvezelnetwerk hebben aangelegd: zorginstellingen, onderwijsinstellingen, energiebedrijven, maar ook overheden (Rijkswaterstaat, provincie Drenthe naar bruggen en sluizen). Het afgelopen jaar is ook bij andere instellingen gebleken dat er geen centrale sturing is bij de aanleg van nieuwe netwerken.

De gangbare praktijk bij de gevestigde geïntegreerde bedrijven (KPN, Ziggo) lijkt gericht op verdediging als de beste aanval. Terwijl de digitale samenleving op dit front, blijkens ook de voorstellen van de Europese Commissie, het meest gebaat zou zijn bij aanval als de beste verdediging, als beste manier om de concurrentiepositie van Europa te verbeteren.

De vraag die in Drenthe leeft is hoe Nederland deze stap voorwaarts gaat maken: gebeurt dit door in één keer toe te groeien naar een duurzaam netwerk voor álle aansluitingen of gebeurt dit door de huidige praktijk waarin in de beschikbare telefoon en kabelnetwerken wordt geïnvesteerd en Nederland als een soort lappendeken toegroeit naar een samenleving die als geheel niet geüpgradet kan worden naar 1Gbps? Misschien met een slooppremie op kopernetwerken? [2]
Drenthe is benieuwd naar de reactie van de rijksoverheid hierbij.

Indien u aanvullende voorbeelden heeft, of met VerbindDrenthe in gesprek wilt over hetgeen in dit document beschreven staat, neemt u dan contact met ons op via platform@verbinddrenthe.nl.

LEES DE HELE PAPER HIER: