Drenthe wil breedbandinitiatieven voor #glasvezel opschalen

geplaatst in: Diversen, Persberichten, Stand van zaken | 0

Op 2 mei heeft Gedeputeerde Staten van Provincie Drenthe de aangepaste financieringsregeling breedband voor het buitengebied goedgekeurd[1]. De Provincie zet samen met VerbindDrenthe in op extra ondersteuning van de initiatieven voor de realisatie van snel internet in Drenthe.

“We zijn nu twee jaar onderweg met de vele vrijwilligers die enorm hun best doen om in hun woonomgeving snel internet voor elkaar te krijgen”, legt gedeputeerde Henk Jumelet uit. “Inmiddels hebben we samen met de initiatieven de balans opgemaakt en een aantal nieuwe acties in gang gezet. Hiermee willen wij de initiatieven nog beter helpen bij het realiseren van onze gezamenlijke ambitie.”

Meer ondersteuning

De komende tijd zal VerbindDrenthe de initiatieven nog meer gaan ondersteunen[2]. Aanleiding hiervoor is de roep van de initiatieven om extra hulp en de evaluatie van de pilotprojecten.

“VerbindDrenthe zal meer de regie gaan voeren om het snelle netwerk in het buitengebied aan te leggen”, verklaart directeur Karma Sierts.  “Zo laat VerbindDrenthe een netwerkontwerp maken voor heel Drenthe. Dit ontwerp koppelt de bestaande en in aanleg zijnde netwerken aan elkaar en biedt een blauwdruk voor de nog te realiseren delen. Deze aanpak voorkomt geïsoleerde netwerkdelen en zorgt voor eenvormigheid. Dit maakt het voor marktpartijen aantrekkelijker om diensten in Drenthe aan te bieden en dát is gunstig voor de keuzemogelijkheden van de gebruikers in het buitengebied.”

Dit jaar zal veel aandacht gegeven worden aan de clustering van initiatieven, kondigt Karma Sierts aan: “Clustering zorgt voor stevige bewonersinitiatieven”. Elk cluster volgt een draaiboek van activiteiten, zoals het opstellen van een eigen business case, de marktconsultatie, oprichting van de coöperatie, financieringsaanvraag, werving, aanbesteding, aanleg en dan eindelijk… supersnel internetten! VerbindDrenthe ondersteunt de initiatieven bij al deze activiteiten en maakt een pool met inhoudelijke experts beschikbaar. Door de experts roulerend in te zetten, ontstaat een positief leereffect. Wij gaan samen met alle Drentse initiatieven deze nieuwe koers inzetten.

Belangrijkste wijzigingen regeling Provincie

Opschaling en samenwerking zijn nodig voor exploitatie op langere termijn. In de aangepaste regeling van de Provincie Drenthe wordt nu een ondergrens gehanteerd van 2.000 potentiële aansluitingen met een dekking van minimaal 1.200 adressen die daadwerkelijk breedbanddiensten zullen afnemen. Dit is bedoeld om samenwerking en opschaling te stimuleren en daarmee initiatieven te helpen de exploitatie rendabel te krijgen en te houden.

De betrokkenheid van de provincie in ‘grijs gebied’ blijft beperkt! De ambitie is dat voor iedereen in de ‘witte gebieden’ snel internet beschikbaar wordt. Financiering door de Provincie van ‘grijs gebied’ is onder voorwaarden mogelijk, maar is en blijft beperkt. De provincie financiert alleen in grijs gebied als dit de meest efficiënte wijze is om bij witte aansluitingen te komen. Bovendien zijn voor de aanleg van snel internet naar grijze adressen ook nog andere financiers nodig, zoals bijvoorbeeld gemeenten of banken. De provincie financiert maximaal 50%, onder marktconforme voorwaarden. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de provinciale lening verduidelijkt.

Meer informatie

Meer informatie over snel internet in Drenthe vindt u op verbinddrenthe.nl en informatie over de aangepaste regeling in www.provincie.drenthe.nl/breedband

Bron: http://mailchi.mp/270abadda1ee/nieuwsbrief-14-verbinddrenthe?e=27cf7a3863