ECO Oostermoer Verbindt: Glasvezelnetwerk in ontwikkeling

geplaatst in: Diversen, Eco-Oostermoer, Persberichten | 0

Drenthe (WinCE)Begin september hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe de ‘uitvoeringsregeling realisering
hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe 2015’ vastgesteld. Deze regeling biedt wellicht mogelijkheden om met een iets andere aanpak de uitrol van een glasvezelnetwerk in de zogenaamde ‘witte’ gebieden sneller te realiseren. Dit zijn de adressen met internet via de telefoonlijn, die dus geen toegang hebben tot de coaxkabel (het zogenaamde ‘grijze’ gebied). Uiteraard blijven de uitgangspunten: eigendom voor de coöperatie, geen winstoogmerk, een open netwerk en zeer concurrerende tarieven voorop staan.
logo-chrismBelangstellendenregistratie
Voordat er sprake kan zijn verdere uitrol, is het nodig de belangstelling per gebied in kaart te brengen. Het is dus heel belangrijk dat u uw interesse uitspreekt door u te registreren als belangstellende via ‘aanmelden’ op www.wilookglasvezel.nl. Op basis van de belangstelling kunnen we per deelgebied een businesscase opstellen om een aanvraag te doen voor financiering. Bij ongeveer 65% belangstelling in zo’n gebied kan dit in gang gezet worden. Heeft u ook genoeg van een trage internetverbinding en wilt u ook de beschikking over breedband met een snelheid van 100 mB/s down- en uploadsnelheid? Meldt u zich dan aan als belangstellende.
Grote blogafbeeldingHelp mee met registreren
Ook al is er in uw dorp al een ambassadeur of werkgroep actief, ook deze kan altijd hulp gebruiken bij het informeren van dorpsgenoten. Zoek elkaar op, praat met uw buren en kennissen en zorg dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als belangstellende via het aanmeldformulier op www.wilookglasvezel.nl. Men verplicht zich hiermee nog tot niets, pas als de uitrol uw dorp nadert komt de vraag om een handtekening op de gebruikersovereenkomst. Heeft u nog vragen waarop u het antwoord niet op www.wilookglasvezel.nl kunt vinden?
Mail deze naar glasvezel@eco-oostermoer.nl of gebruik het contactformulier.
logo-ecoostermoerFINANCIEEL DESKUNDIGE GEZOCHT
Het bestuur van ECO Oostermoer Verbindt zoekt nog uitbreiding met een vrijwillige financieel deskundige (penningmeester). Heeft u relevante en zo mogelijk actuele ervaring in een financiële functie met eindverantwoordelijkheid en wilt u zich graag inzetten voor onze coöperatie en daarmee voor uw eigen regio? Neem dan contact met ons op via glasvezel@eco-oostermoer.nl.

 

Dit artikel is eerder verschenen in week in week uit van  Dinsdag 20 oktober 2015 http://weekinweekuit.com/media/wiwu/week43.pdf