Glasvezel Borger-Odoorn groot success: nu ook grijze klanten mogelijk!

geplaatst in: Borger-Odoorn, Persberichten | 0

Op dit moment hebben 1080 bewoners zich aangemeld bij Digitale Stad Borger-Odoorn. Een kleine 1000 zijn inmiddels aangesloten en hebben al of wachten op activering van hun providerpakket. Helaas gaat met name dat laatste, de afgelopen maanden wat langzamer dan gewenst als gevolg van de COVID-19 maatregelen. De meeste providers hebben inmiddels aangekondigd dat zij het plaatsen van routers en tv-aansluitingen binnenkort weer ter hand nemen. Wij verwachten dat eind juni alle woningen op het net zijn aangesloten, op een enkel probleemgeval of latere inschrijving na, de provideraansluitingen komen daar dan achteraan.

Zowel de gemeente, de Stichting Breedband Borger-Odoorn als Digitale Stad hebben nogal wat vragen gekregen van bewoners, op de “grijze” adressen, die oorspronkelijk niet in aanmerking kwamen voor aanleg. “Wanneer worden wij aangesloten?” was dan de vraag. En teleurstelling wanneer het antwoord “Niet” was.

wit is waar geen ziggo zit

Vanwege deze aanhoudende vraag, hebben bovengenoemde partijen nog één keer gekeken of uitbreiding van het netwerk tot de mogelijkheden behoort; gekeken is naar die woningen die zonder aanzienlijke extra kosten op het huidige netwerk kunnen worden aangesloten. Bewoners van de “grijze” adressen die daarvoor in aanmerking komen, worden de komende weken benaderd met het aanbod zich alsnog in te schrijven tegen marktconforme condities.

Financiële gevolgen

En is is nog meer goed nieuws: de uitbreiding van het netwerk zorgt voor een betere bezetting en daardoor lagere kosten. Daar wil Digitale Stad iedereen met een provider-abonnement van laten meeprofiteren. Dat gaat als volgt:

  • Bewoners met een abonnement die de eenmalige bijdrage hebben betaald, ontvangen eenmalig € 100,- retour.
  • Bewoners met een lopend abonnement die hun maandelijkse vastrechtbijdrage betalen, krijgen een “pauze” van 9 maanden voor het betalen van het vastrecht (uw abonnement loopt gewoon door)
  • Bewoners die nog aangesloten moeten worden, zijn de eerste 9 maanden vrijgesteld van betalen van hun vastrecht; daarna gaat de vastrechtvergoeding lopen. (uw abonnement betaalt u wel vanaf aanvang)

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Digitale Stad via telefoon (085-0711944) of e-mail  info€digitale-stad.nl