Glasvezel definitief niet haalbaar vanuit coöperatie Borger-Odoorn

geplaatst in: Borger-Odoorn, Diversen, Stand van zaken | 0

Om tot aanleg van een glasvezelnetwerk over te gaan voor de witte gebieden in de gemeente Borger-Odoorn, was het noodzakelijk dat er 920 contracten werden afgesloten. Ondanks het harde werk van de ambassadeurs en vrijwilligers in de gemeente is het aantal aanmeldingen blijven steken op 880. Dat is te weinig voor aanleg vanuit de businesscase van de coöperatie Breedband Borger-Odoorn..

Coöperatie-scenario financieel niet haalbaar

Het bestuur en de raad van commissarissen van onze coöperatie hebben de financiële gevolgen van het tekort aan contracten zorgvuldig in kaart gebracht. De conclusie is dat de aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk in Borger-Odoorn door de coöperatie niet verantwoord is. Daarom wordt de coöperatie ontbonden.

De coöperatie stopt, maar de stichting gaat verder

Betekent het ontbinden van de coöperatie dat het glasvezelproject van de baan is en dat alle inspanningen voor niets zijn geweest? Nee, er wordt achter de schermen hard gewerkt om glasvezel te krijgen in ons gebied. Dat wordt niet meer gedaan door de coöperatie, maar door Stichting Breedband Borger-Odoorn. Stichting Breedband Borger-Odoorn praat verder met andere marktpartijen over alternatieve scenario’s.

Serieuze kandidaten voor alternatieve scenario’s

Het bestuur van de stichting is sinds enkele weken in gesprek met andere partijen. Het doel is om via een alternatieve weg tot realisatie van een glasvezelnetwerk te komen. Het afgelopen jaar is het aanbod sterk veranderd en de interesse vanuit marktpartijen is serieus. We zijn dan ook positief gestemd! Onze uitgangspunten zijn dat het voor de klanten niet duurder mag worden en dat het resultaat tot nu toe behouden blijft. Verder willen we geen tijd verliezen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Op 14 maart informeren we je over de verdere ontwikkelingen.

Ontbinding van de coöperatie

De rol van de coöperatie bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Borger-Odoorn is, zoals je hebt gelezen, formeel uitgespeeld. De Ledenraad van de Coöperatie is hierover eind februari geïnformeerd. Overeenkomstig artikel 29 en artikel 31 van de Statuten van de Coöperatie heeft het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Ledenraad voorgesteld tot ontbinding van de Coöperatie te besluiten. Dat voorstel ligt vanaf heden ter inzage bij het kantoor van de Coöperatie en staat op de agenda van de volgende Ledenraad op 13 maart 2019.

Breedband Borger-Odoorn begrijpt dat men verrast is bent door dit bericht en vertrouwderop dat er begrip hebt voor deze situatie is en dat alle betrokkenen willen blijven werken aan een zo soepel mogelijke overgang naar een nieuwe, definitieve oplossing.

 

Namens Coöperatie Breedband Borger-Odoorn U.A.

En namens Stichting Breedband Borger-Odoorn

Sjaak Janson.