Groen licht voor eerste glasvezeltraject met baanbrekende aanpak in Drenthe

geplaatst in: Persberichten | 0

 

opennet-socialmoveEerste coöperatieve glasvezeltraject met OpenNetmodel

Provincie verstrekt lening voor baanbrekende aanpak proefneming ECO Oostermoer

Eexterzandvoort – Drenthe krijgt de primeur van het eerste glasvezelnetwerk in Nederland dat naar Zweeds voorbeeld met het OpenNetmodel wordt aangelegd. De Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn op 17 november akkoord gegaan met een lening voor de aanleg van glasvezel in de dorpen Eexterzandvoort en Gieterzandvoort. Bewonerscoöperatie ECO Oostermoer Verbindt start hier een proefproject met ongeveer 60 deelnemers. Streefdatum voor de ‘schop in de grond’ is eind maart 2016.

Het proefgebied omvat het dorp Eexterzandvoort en buurtschap Gieterzandvoort, gelegen aan de N33. Tot nu toe beschikken inwoners uitsluitend over een telefoonlijn voor internet.

Deze pilot is een belangrijke stap. De coöperatie toont hiermee aan dat het financieel haalbaar is ook in de dunbevolkte gebieden van Drenthe glasvezel aan te leggen en daarmee de leefbaarheid en de economie van het platteland te verbeteren.

Coöperatie ECO Oostermoer Verbindt is in de eerste helft van 2014 begonnen met het inventariseren van belangstellenden in glasvezel in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo. Vanaf eind 2014 is ze met de provincie Drenthe in overleg over de financiering van een pilot.

De provincie liet zich bij haar beslissing over de lening adviseren door twee onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureaus: Dialogic en Stratix. Zo schreef Dialogic in het rapport: ‘De door ECO Oostermoer Verbindt gehanteerde aanpak voor de uitrol van glasvezel is onconventioneel en nog niet eerder toegepast in Nederland. Het is een interessant experiment dat zeker potentie heeft. Wanneer de coöperatie erin slaagt om de proefneming succesvol uit te bouwen heeft de Provincie een baanbrekende aanpak in handen.’

De aanpak wijkt op cruciale punten af van de gangbare werkwijze. Zo wordt in eerste instantie alleen een aansluiting gerealiseerd bij deelnemers en wordt alleen met de aanleg gestart als het financieel ‘uit kan’. Daarnaast wordt het netwerk stap voor stap organisch uitgerold (olievlekwerking). Alle providers krijgen toegang tot het netwerk tegen dezelfde condities, de coöperatie heeft geen winstoogmerk en lage organisatiekosten; hierdoor kunnen de tarieven laag blijven. Deelnemers worden mede-eigenaar van het netwerk, zij bepalen dus in de algemene ledenvergadering hoe de opbrengsten worden besteed.

Niet alleen de provincie steunt het initiatief. Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt bijvoorbeeld een subsidie beschikbaar van € 250,- per huishouden aan maximaal 200 van zijn leden, als zij zelf investeren. Een mooi teken van vertrouwen in ECO Oostermoer Verbindt.

Doe mee met de rest, meld je aan voor Glasvezel