Het zit ook tegen in Borger-Odoorn, of hoe de markt dwarsligt

geplaatst in: Borger-Odoorn, Diversen, Stand van zaken | 0

Als bestuursvoorzitter ben ik inmiddels ruim anderhalf jaar nauw betrokken bij het burgerinitiatief Breedband Borger-Odoorn. Het initiatief is al meer dan 3 jaar actief. Het doel is de realisatie van een toekomstbestendig breedbandnetwerk voor internet, telefoon en televisie.

Eén van de eerste zaken die je dan moet regelen is het aantal adressen waar het om gaat in kaart brengen. Die lijst is begin 2015 samengesteld door de provincie, ter beschikking gesteld aan alle burgerinitiatieven in Drenthe en maakt inzichtelijk welke adressen “wit” zijn (alleen ADSL via koperdraad met een snelheid van 30 Mbps of minder), welke “grijs” (30 Mbps of meer via 1 aanbieder) en welke “zwart” (30 Mbps of meer via minstens 2 aanbieders).

Via de website, artikelen in de dorpskranten, advertenties in Week in, Week uit en huis-aan-huisbezoek door onze ambassadeurs werd duidelijk dat er vooral behoefte aan glasvezelinternet was bij de “witte” adressen, die hebben de slechtste internetverbinding. Volgens die lijst van de provincie waren dat er 1.464 (nagenoeg hetzelfde aantal als gehanteerd werd door KPN). Als 70% van de bewoners een intentieverklaring af zouden geven (overstappen zodra het netwerk beschikbaar is) had het bestuur de indruk dat het glasvezelplan levensvatbaar zou moeten zijn. Ons netwerkontwerp maakte duidelijk hoeveel geld er nodig is om een glasvezelnetwerk aan te leggen en in werking te stellen. Ook dat netwerkontwerp bevestigt de aantallen.

Om de aanleg te financieren hebben wij bij de provincie een zogenaamde “businesscase” neer moeten leggen, een soort plan dat duidelijk uitlegt waar het geld naartoe gaat en hoe het kan worden terugbetaald. Tegelijkertijd is de provincie verplicht een marktconsultatie uit te schrijven. In dit document worden landelijke aanbieders uitgenodigd met de vraag of zij interesse hebben het netwerk aan te leggen en exploiteren. Komt er geen reactie op de marktconsultatie, dan staat dat in ieder geval de lening verstrekking niet in de weg.

Vervolgens is ons plan door de provincie doorgelicht. Is de basis voor een positieve exploitatie goed genoeg en zijn alle aannames en uitgangspunten correct? Op dat punt is de stichting Breedband Borger-Odoorn nu beland. Gaan we de lening krijgen op basis van ons plan?
Zeer teleurstellend, maar tot op heden is het antwoord “nee”. Tussen de start van ons proces en heden, heeft een marktpartij de internetverbindingen iets sneller gemaakt, waardoor van onze 1.464 er nog maar 1.124 “witte” adressen over zijn. Wij buigen ons nu over de vraag hoe wij onze financiering toch rond kunnen krijgen. Zodra daarover meer nieuws beschikbaar is, zullen wij u zo snel mogelijk informeren.

Sjaak Janson, voorzitter Breedband Borger-Odoorn