Internet over glasvezel is de enige toekomstbestendige technologie!

geplaatst in: Diversen | 0

speed-coax-ftth

Waarom kost het moeite kost om de impact van snel internet op waarde te schatten?.

Wel, dat komt doordat het menselijk brein geneigd is de ict-vooruitgang te zien als lineair proces. In werkelijkheid is het een exponentieel proces. Elke twee à drie jaar verdubbelt de rekensnelheid van nieuwe computergeneraties. Waar we dus vijftig jaar nodig hadden om te komen van 1mb/s tot waar we nu zijn, zullen we niet pas over weer vijftig jaar beschikken over de volgende verdubbeling van rekensnelheid. Over hooguit drie jaar is het al zover. En twee à drie jaar daarna is ook die snelheid alweer verdubbeld.

Lichtsnelheid

Het is nog volstrekt niet te bevatten welke toepassingsmogelijkheden we dan zullen kennen, maar je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om te begrijpen dat waar de adsl-kabel al verstopt raakt bij de huidige rekencapaciteit, de coaxkabel dat binnen enkele jaren ook zal overkomen. Terwijl glasvezelverbindingen geen snelheidsbeperking kennen. Glasvezel transporteert informatie namelijk met de snelheid van het licht.

Mensen die vasthouden aan ADSL, COAX-kabel of vectortechnologie (VDSL) maken de inschattingsfout van hun leven!

adslvdslspeedDrenten die menen dat ze met hun coaxkabel op de toekomst zijn voorbereid en daarom niet aanhaken bij de lopende, financieel zeer aantrekkelijke, lokale glasvezelinitiatieven, maken de inschattingsfout van hun leven. Want, blijven grote delen van Drenthe afhankelijk van adsl, kabel of de illusie die KPN momenteel uitrolt onder de naam vectortechnologie (VDSL), dan wordt het voor de Drentse gemeenschap onmogelijk om volwaardig te participeren in de samenleving van morgen. Zorg, onderwijs, werk of simpelweg boodschappen doen, het zal steeds meer via het internet plaatsvinden.

Om Mark Newton te citeren van Internode:
“FTTN (=Fiber to the Node – glasvezel tot de VDSL straatkast) brengt geen FTTH (glasvezel aan huis) dichterbij, maar het doet duwt het enkele miljarden euro’s verder weg … .er is geen upgrade-pad van de ene naar de andere. Het idee dat FTTN is een “springplank” naar iets anders is pure fantasie. Als er een FTTN netwerk is kun je er maar beter van gaan houden, want het zal er lang blijven.”

Krimpsanering

Een Drenthe zonder snel internet zal over pakweg tien jaar namelijk volstrekt oninteressant zijn geworden om in te ondernemen, te wonen of te recreëren. Ondernemers die zich in Drenthe zullen vestigen, trekken immers werkgelegenheid aan.Werkgelegenheid brengt werknemersgezinnen naar Drenthe. Hun komst zal de krimp ombuigen naar groei en dorpsscholen, -winkels en -verenigingen nieuw leven inblazen. Onder de streep zal snel internet het voorzieningenniveau en dus de leefbaarheid op het Drentse platteland blijken te hebben omgevormd van Drents zorgenkind tot Drentse parel.

Wie als ondernemer of burger aangewezen blijft op verouderde technieken, heeft uiteindelijk weinig andere keus dan zijn biezen te pakken en te verhuizen.

Teken nu het inventarisatieformulierintenetsnelheid