Kamervragen over breedbandinternet in buitengebieden

geplaatst in: Diversen | 0

tweedekamerlogoVoor burgerinitiatieven ‘Snel Internet’ op platteland is veel begrip maar participeren is nog steeds  brug te ver !

Nationale- en Europese wet- en regelgeving belemmeren overheden en woningbouwcorporaties nog steeds om vol in te stappen ter verwezenlijking van aanleg glasvezel omdat vooral ook de ruimte van handelen voor hen onduidelijk is.

Nog langer wachten is echter geen optie, zeker niet in de krimpgebieden omdat het beschikbaar zijn van snel internet een van de medicijnen is zo niet de belangrijkste om de voortschrijdende ontvolking vanwege ontbreken van economische bedrijvigheid niet alleen te doen stoppen maar vooral ook de zorg in de toekomst voor iedereen  beschikbaar bereikbaar en betaalbaar houdt. Investeren nu is dus besparen later !

Om voornoemde reden hebben op verzoek de PvdA Tweede Kamerleden Agnes Wolbert en Astrid Oosenbrug recent (22 mei 2015) de navolgende vragen gesteld aan de minister Henk Kamp van Economische Zaken over de wens en noodzaak van universele beschikbaarheid van breedbandinternet.

Steeds meer burgerinitiatieven worden in het leven geroepen omdat de huidige praktijksituatie uitwijst dat marktpartijen zoals o.a. UPC, ZIGGO, KPN geen glasvezel t.b.v. snel internet aanleggen in de buitengebieden omdat investeringen niet (snel genoeg) terug verdiend worden. Kortweg gezegd het past niet in hun verdienmodel van korte termijn winstmaximalisatie.

Uiteraard verwachten de organisaties van deze burgerinitiatieven, zoals de corporatie Eco-Oostermoer, niet alleen een spoedige beantwoording van de minister maar ook voor hen positieve ontwikkelingen in deze.

Menno Hilverts

 

Hopelijk zal Kamp niet zijn Antwoord vragen Oosenbrug over het gebrek aan breedband in buitengebieden  uit 2012 kopiëren en versturen.[1] (red.)

 

De schriftelijke gestelde vragen:

1. Bent u er van op de hoogte dat enkele honderdduizenden mensen in de buitengebieden van Nederland nog steeds geen toegang hebben tot breedbandinternet?

2. Deelt u de mening dat toegang tot breedbandinternet voor allerlei toepassingen, ook op het gebied van zorg en onderwijs, en ondernemerschap, inmiddels onmisbaar is?

3. Deelt u de mening dat breedbandinternet een universele dienstverlening zou moeten zijn, zoals telefonie via het kopernetwerk, de post, gas, licht en drinkwater waarbij iedereen recht heeft op een aansluiting en levering tegen een door de overheid vastgesteld betaalbaar tarief? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren voor iedereen? Zo nee, waarom niet?

4. Op welke manier kunt u er aan bijdragen dat iedereen binnen afzienbare tijd toegang krijgt tot breedbandinternet?

5. Welke belemmeringen zijn er daarvoor in nationale en Europese wet- en regelgeving? Hoe kunt u deze belemmeringen wegnemen?

6. Klopt het dat woningcorporaties en gemeenten een heel verschillend beleid kunnen hebben als het gaat om het faciliteren breedbandinternet, en specifiek de aanleg van glasvezelkabels? Hoe kunt u bevorderen dat er eenduidige richtlijnen komen voor heel Nederland?

 7. Klopt het dat ook provincies heel verschillende financiële mogelijkheden hebben om de aanleg van glasvezelkabels te faciliteren? Klopt het dat dit leidt tot een ongelijke situatie voor burgers in de verschillende provincies?

8. Klopt het dat de Drenthering een inmiddels geprivatiseerd glasvezelnetwerk is, dat oorspronkelijk met publiek geld is aangelegd? Klopt het dat het nu niet meer toegankelijk is? Op welke manier kan het nu weer met wet- en regelgeving, of anderszins, toegankelijk gemaakt worden?

 

Noten:

[1] Kamervragen uit 2012 van Oosenbrug:  Het_gebrek_aan_breedbandinternet_in_buitengebieden
Antwoord van Kamp: Antwoord_vragen_Oosenbrug_over_het_gebrek_aan_breedband_in_buitengebieden_

Bron: http://www.nieuwbuinensociaal.nl/2-geen-categorie/161-voor-burger-initiatieven-snel-internet-platte-land-veel-begrip-maar-participeren-brug-te-ver