Met wat creatief rekenwerk kan iedereen aan de #glasvezel in Drenthe

Na het college van Gedeputeerde Staten Drenthe hebben ook de colleges van B&W van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo ingestemd met een subsidie voor de aanleg van glasvezel.

Zij voorzien hiermee in een wens van het lokale inwonersinitiatief  Drents Glasvezel Collectief (DGC): een betaalbare, toekomstbestendige internetverbinding voor alle inwoners. DGC heeft in Glasvezel Buitenaf en RE-NET marktpartijen gevonden die glasvezel aan gaan leggen. De subsidie wordt aan deze marktpartijen beschikbaar gesteld.

De subsidies maken het mogelijk dat ook alle z.g.n. witte adressen in het buitengebied de mogelijkheid krijgen voor snel internet. De gemeenten stellen ieder, afhankelijk van het aantal witte adressen dat binnen het aanleggebied valt, een subsidie beschikbaar. Aa en Hunze stelt €776.523 subsidie beschikbaar, Assen €15.978 en Tynaarlo €707.499[1] . De Provincie Drenthe draagt €500.000 bij [2]. Met de investering van de overheden gaan Re-Net en Glasvezel Buitenaf in totaal 18 miljoen investeren. De gemeente Borger-Odoorn had eerder al € 200.000 ter beschikking gesteld voor aanleg glasvezel.

Hoe zit dat met die subsidie?

Er wordt gesproken over subsidie in de krantenberichten, hierbij wat inzicht  in de organisatievorm en financieringswijze van Glasvezel Zuidenveld, het initiatief binnen de gemeente Coevorden en Glasvezel Buitenaf Noordoost Drenthe, Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

Glasvezel Zuidenveld

Het initiatief binnen de gemeente Coevorden: Alle initiatieven binnen de gemeente zijn verenigd in de BV Zuidenveld. Alle adressen (ruim 9.500), zowel wit als grijs worden van glasvezel voorzien bij het behalen van 40% inschrijvingen vóór 1 april 2019. De BV heeft aandelen uitgegeven, die in eigendom zijn van de gemeente Coevorden en Re-Net, een dochteronderneming van Rendo (gevestigd in Meppel, leverancier van o.a. elektriciteitsnetwerken – 9 gemeentes zijn aandeelhouder, o.a. Coevorden en Hoogeveen). De gemeente neemt met 1,5 miljoen, deel in de op te richten BV Glasvezel Zuidenveld. Ook verstrekt de gemeente een lening van 2,9 miljoen euro voor de “grijze” adressen. Rendo’s glasvezeldochter RE-NET verstrekt een lening van 3 miljoen euro en neemt deel in de BV voor 1,5 miljoen euro. De provincie Drenthe verstrekt een lening van 5,6 miljoen euro aan de BV, alleen voor de “witte” adressen, tegen de zelfde voorwaarden als CBBO. Er is dus geen sprake van een subsidie. De directeur in deeltijd van de BV is Gerhard Kippers, die tevens directeur is van de BV Glasvezel de Wolden.

Glasvezel Buitenaf Noord-Oost Drenthe

Het gebied Aa en Hunze ten noordoosten van Borger-Odoorn. In dit gebied hebben de burgerinitiatieven in eerste instantie naar een coöperatiemodel gekeken, vonden daarin teveel risicofactoren en hebben besloten een samenwerking aan te gaan met Glasvezel Buitenaf. Deze organisatie sluit alle adressen, wit en grijs, aan en ontzorgt volledig. Echter, de moeilijke, witte adressende duurste niet!. Om die reden is er opnieuw contact gezocht met de gemeente en provincie, om te zoeken naar financiering voor de “moeilijke witte” adressen. Deze heeft de provincie uiteindelijk aan de gemeente verstrekt. Dit betreft wel een subsidie, zie hieronder.

Borger-Odoorn

Iedereen die zich heeft ingeschreven voor een breedbandverbinding via Breedband Borger-Odoorn (CBBO) moet nog even geduld hebben en vertrouwen op een goede afloop.Het bestuur van Breedband Borger-Odoorn heeft de afgelopen weken verschillende suggesties gekregen om uiteindelijk toch tot een gezonde businesscase te komen. Of die genoemde suggesties inderdaad geschikt zijn, wordt  de komende weken nauwkeurig onderzocht. Alle mogelijke scenario’s worden kritisch onder de loep genomen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de voordelen voor de bewoners en de duurzaamheid van de investering.
In de huidige buisinesscase van CBBO wordt door provincie Drenthe een lening van € 4,4 miljoen tegen 1,4% ter beschikking gesteld bij een deelname van 920 adressen. De laatste stand is 880 adressen.
Begin maart zal worden medegedeeld op welke wijze waarop de aanleg van het glasvezelnetwerk gerealiseerd gaat worden.

UPDATE Borger-Odoorn: Cooperatie is ontbonden wegens te weinig deelname aan de case. Nu is de Digitale-Stad.nl/Borger-Odoorn aan zet in het witte gebied, met een verlangen van 55% wanneer met aanleg kan worden begonnen (802 contracten)/ De stand op 25 mei 2019 (1 maand te gaan) is 29% (425).

Subsidie door de overheid

Wanneer een marktpartij witte adressen aanlegt, dan heeft de provincie er baat bij, dat alle adressen worden meegenomen en om die reden ontvangt de aanleggende partij, in geval CBBO, 0,5% van € 4,4 Mln, dus € 22.000,- subsidie voor de moeilijke adressen. De provincie leent bij de BNG tegen 0,9%. Die 0,5% is de risico-opslag die de provincie incalculeert voor het genomen risico. Deze regel moet nog worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Beide gevallen vallen binnen de wettelijke, landelijke en Europese mededingingsregels.

Aansluitkosten

Bij BV Zuidenveld betalen de bewoners geen aansluitkosten. Dit is een potentieel risico voor de BV, want de enige inkomsten die de BV heeft, komen uit de abonnementen bij de providers.

Bij Glasvezel Buitenaf Noordoost Drenthe BV betalen de bewoners € 7,50 per maand of eenmalig € 1.000,-. Ook hier geldt het potentiële risico voor de BV. Inzicht in de business case is er niet, maar aanlegafstanden kunnen hierop een grote invloed hebben.

Inzicht hoe de BV’s de financiering verder regelen is er niet, maar wanneer de BV een deel van z’n vermogen achterstelt [4], verschuiven de financieringslasten zich naar achteren. Vandaar dat zij de aansluitkosten lager of geheel weg kunnen laten. Dat betekent ook dat de eerste jaren de kosten lager zijn, die worden echter in latere jaren hoger.

Bij Breedband Borger-Odoorn betalen de bewoners € 15,50 per maand of eenmalig € 2350,- Hier is het bedrag nodig om een goede buisinesscase te maken die voor de coöperatie geen risico met zich mee draagt. Of deze constructie uiteindelijk de laatste is moet begin maart blijken.

Noten