Noordelijke Rekenkamer onderzoekt Breedband op het platteland van Groningen, Fryslân en Drenthe

geplaatst in: Diversen | 0

Breedbandinternet wordt steeds meer gezien als een noodzakelijke voorziening voor zowel het bedrijfsleven als burgers. Vanwege de belangstelling van Provinciale Staten voor dit onderwerp, de maatschappelijke en economische relevantie van snel en stabiel internet en omdat de drie provincies hiervoor veel middelen hebben gereserveerd, heeft de Noordelijke Rekenkamer het onderwerp ‘breedband op het platteland’ opgenomen in haar onderzoeks­programma 2016-2017.

In de buitengebieden van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn de aanlegkosten van snel internet hoog. Hierdoor faalt de merkt bij de aanleg. Grote delen van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn hierdoor verstoken van snel internet. Naar schatting zijn er ruim 60.000 zogeheten ‘witte adressen’ in Noord Nederland. Dit zijn adressen waar in het geheel geen breedbandinternet aanwezig is. In tal van initiatieven hebben burgers daarom het heft in handen genomen en proberen zelf voor hun gemeenschap breedbandinternet aan te leggen. Zij lopen tegen verscheidene problemen bij de aanleg aan.

In dit onderzoek tracht de Noordelijke Rekenkamer te achterhalen op welke manier de provincies de aanleg van breedbandinternet stimuleren. Zij kijkt naar de (subsidie)regelingen die er achtereenvolgens zijn geweest en hoeveel middelen zij daarvoor heeft gereserveerd. Ook wordt gekeken in hoeverre van de subsidie gebruik wordt gemaakt. In het onderzoek zal verder veel aandacht worden geschonken aan de burgerinitiatieven. Onderzocht wordt in hoeverre de provincie erin slaagt de barrières waar burgers bij het aanleggen van breedbandinternet tegenaan lopen weg te nemen. Het onderzoek is gestart in mei 2017.

Verwachte publicatie 2018

Bron: http://www.noordelijkerekenkamer.nl/nl/onderzoek/in-voorbereiding/180-breedband-op-het-platteland-van-groningen-fryslan-en-drenthe

Download het onderzoeksplan: http://www.noordelijkerekenkamer.nl/…/OnderzoeksplanBreedbandDef.pdf