Regelruimte minimaal voor staatssteun snel internet

geplaatst in: Diversen | 0

glasvezeltjesDinsdag 27 oktober wordt in de 2e kamer een motie behandeld die de aanleg van snel internet op het platteland makkelijker moet maken. Indieners zijn Agnes Mulder (CDA) en Astrid Oosenbrug (PvdA). [0]

verzoekt de regering om, experimenteer- en regelruimte te realiseren voor deze specifieke omstandigheden, zodat de aanleg van snel internet daadwerkelijk versneld kan worden,

Deze initiatieven zijn ook  al in de andere EU landen gezien. Het geven van staatssteun aan bedrijven wordt door de de-minimis regeling[1] gereguleerd. Wanneer overheden steun aan ondernemingen willen verlenen kan deze steun ervoor zorgen dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord. Dit kan ongunstig zijn voor het handelsverkeer. Decentrale overheden kunnen onder de de-minimisverordening ondernemingen tot 200.000 euro aan steun verlenen zonder dat er sprake is van staatssteun. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren.

Hierboven staat de  AGVV (Algemene Groeps Vrijstellings Verordening)[2] als een huis en die blokkeert staatssteun bij NGA (Next Generation Access Networks)[3]. Om steun onder de AGVV te kunnen plaatsen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo dient de steun bijvoorbeeld plaats te vinden in gebieden waar er geen breedbandinfrastructuur voorhanden is van dezelfde categorie (basisbreedband- of NGA-netwerk) en waar dit soort infrastructuur in de komende drie jaar waarschijnlijk niet door de markt zal worden uitgerold. Een van de voorwaarden is dat er bij meer dan 30 Mbps download geen steun mag worden verleend.[4]

Het breedbandinitiatief in Gelderland is daar bijvoorbeeld hard tegenaan gelopen [5]. Nu lopen er initiatieven om de 30 Mbps te wijzigen. Knelpunt daarbij is dat 100Mbps nog onvoldoende dekking in Europa heeft en de glasvezelnetwerken té langzaam toenemen. Ook voor de politici een dilemma omdat zij een commitment heeft gegeven voor NGA in heel Europa vanaf 2020. Wordt NGA 100Mbps dan is 2020 niet meer haalbaar. Onderstaande figuur 2.26 van de OECD geeft de beperkte beschikbaarheid van 100Mbps helder weer. [9]fixedbroadband

Andere landen komen er nu achter dat met al het geïnvesteerde vermogen via subsidies alleen hun lokale telecom speler zijn eigen netwerk heeft uitgebouwd (met FttC -Fibre tot de Curb/ glasvezel tot de hoek) en nog altijd over de laatste koperen kilometer blijft acteren.(Zie VDSL initiativen [6]) Dit laatste wordt maar mondjesmaat toegegeven omdat het bandbreedte beleid daarmee niet geslaagd is. Er zal wederom een financiële prikkel na 2020 moeten komen om die laatste kilometers van FttC in FttH (Fibre to the Home/glasvezel tot in huis) te wijzigen.

Gelukkig hebben we dit soort regelgeving niet nodig als we het zelf zoals nu organiseren. De financiering komt steeds dichterbij nu het CIF (Communication Infrastructure Fund) [7] wederom flinke bedragen heeft ontvangen en we het wit gebied via de 30Mio regeling[8] van de provincie oppakken, maar voor het grijze gebied zijn fondsen zoals het CIF nodig.

motie snel internet