Stand van zaken – September 2015

geplaatst in: Diversen, Persberichten, Stand van zaken | 0

facebookStartgebied proefneming aangepast

In onze nieuwsbrief van mei meldden we dat de financiering vertraging opliep door o.a. de Europese regelgeving en dat we alternatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de omvang en/of route van het startgebied gingen onderzoeken.

We hebben binnen het startgebied gekeken waar de grootste concentratie handtekeningen zit, en dat is in Eexterzandvoort en Gieterzandvoort. Daarop hebben we, na overleg met de provincie en een (door de provincie ingehuurd) adviesbureau, besloten de omvang van het startgebied te verkleinen naar deze twee ‘dorpjes’ om daar een proefproject te starten. Dan kunnen we met de handtekeningen die nu binnen zijn, toch een start maken, waarbij we inwoners en de provincie kunnen laten zien dat onze aanpak werkt. Het verkleinen van het gebied houdt wel in dat de kostprijs per aansluiting stijgt; het tekort per aansluiting wordt dus groter, maar tegelijkertijd hebben we in totaal minder voorfinanciering nodig.

In goed overleg met de provincie hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de te volgen procedure voor dit proefproject. We hebben de benodigde stukken vorige week bij de provincie ingediend en verwachten binnenkort met dit proefproject te kunnen starten.

Verdere uitrol

Zodra het aangepaste startgebied gerealiseerd is, gaan we flink campagne voeren, zodat we zo snel mogelijk verder kunnen uitrollen. We streven ernaar dat de rest van het voormalige startgebied onderdeel uitmaakt van de eerste uitbreiding. Het kunnen laten zien van een werkend netwerk zal naar verwachting veel mensen overtuigen en aantonen dat die lage abonnementsprijzen realistisch zijn.

Uitvoeringsregeling realisering hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe 2015

Vorige week hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe de ‘uitvoeringsregeling realisering hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe 2015’ vastgesteld. Uiteraard bestuderen we deze uitvoerig en bekijken we welke mogelijkheden deze biedt voor een vervolg op ons proefproject. We willen niet uitsluiten dat dit kan leiden tot een aanpassing van onze aanpak, als blijkt dat dit ons kan helpen sneller een glasvezelnetwerk te realiseren. Uiteraard blijven de uitgangspunten (eigendom voor de coöperatie, geen winstoogmerk, een open netwerkt en zeer concurrerende tarieven) voorop staan.

Help mee

Ook al is er in uw dorp al een ambassadeur of werkgroep actief, ook deze kan altijd hulp gebruiken bij het informeren van dorpsgenoten. Zoek elkaar op, praat met uw buren en kennissen en zorg dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als belangstellende via het aanmeldformulier op www.wilookglasvezel.nl. Men verplicht zich hiermee nog tot niets, pas als de uitrol uw dorp nadert komt de vraag om een handtekening op de gebruikersovereenkomst.

Contact

Heeft u nog vragen waarop u het antwoord niet op www.wilookglasvezel.nl  kunt vinden gebruik dan het contactformulier op de website.