Uitrol glasvezel vertraagd bij Eco-Oostermoer

geplaatst in: Aa en Hunze, Diversen, Eco-Oostermoer | 0

De aanleg van glasvezel door ECO Oostermoer Verbindt loopt spaak door provinciale regel. Deze nieuwe regel komt precies op het moment dat zij een financieringsaanvraag hebben klaarliggen voor het tweede uitrolgebied: Eexterkoele en Eexterveen. Hiervoor was alle voorwerk verricht en konden ze, zodra de financiering akkoord was, aan de slag.

Nieuwe regels provincie
Momenteel zijn er 35 initiatieven in Drenthe die glasvezel in een bepaald gebied willen aanleggen. Stichting breedbandplatform Verbindt Drenthe gaat daarvoor in het kort de volgende stappen nemen:

  1. In 2019 moeten alle witte adressen in Drenthe voorzien zijn van glasvezelverbinding (een wit adres heeft alleen internet via de telefoonkabel[*]).
  2. De provincie is bereid de aanleg naar de witte gebieden te financieren, maar pas als een gebied een omvang heeft minimaal 2000 witte adressen.
  3. Grijze gebieden zal de provincie voor maximaal 50% financieren. De overige 50% kan door bijvoorbeeld de gemeente of een andere partij gefinancierd worden. (Grijs gebied beschikt over internet via de coax-kabel).

Dit betekent concreet dat businesscases en aanvragen voor financiering pas in behandeling worden genomen, als ze een gebied omvatten van 2.000 witte adressen.

Consequentie Eco-Oostermoer Verbindt
Voor Eco-Oostermoer Verbindt (ECO) blijkt het gebied binnen de nieuwe regels te klein.Ze zijn hierover begin juni in gesprek geweest met de provincie, gemeente en het platform Verbindt Drenthe. Die houden vast aan de nieuwe regels en nemen de businesscase niet in behandeling.

Hoe verder?
Er gaan nu twee parallelle routes lopen. Een daarvan is dat ECO samen met omliggende initiatieven proberen te komen tot een bundeling, zodat een voldoende groot gebied ontstaat om aan deze nieuwe voorwaarden te kunnen voldoen. Een eerste gezamenlijke bijeenkomst met meerdere initiatieven hebben we al op 30 maart gehouden, ook daarover heeft men in een nieuwsbrief een en ander kunnen lezen. Maar dat is pas het begin.

Het vergt nog het nodige aan overleg om met alle individuele initiatieven op één lijn te komen en een constructieve samenwerking te laten ontstaan. U begrijpt dat dit de nodige tijd gaat kosten…

Co-financiering
Daarnaast is ECO op zoek naar andere manieren van financiering. Zo hebben ze de businesscase van het uitrolgebied naar twee banken gestuurd en naar de gemeente, en heeft de aannemer nog een keer meegekeken naar onze plannen. Met één bank hebben ze inmiddels een constructief gesprek gevoerd, en daar lijkt in elk geval voldoende interesse te bestaan. Men was daar positief over de businesscase. Maar daarmee is ECO er nog niet; de bank doet alleen mee als bijvoorbeeld de gemeente ook een deel van de financiering voor haar rekening neemt, en als er voldoende particuliere inleg is. ECO gaat z.s.m. met de gemeente Aa en Hunze in gesprek, of zij hier ook in mee willen doen.

Duidelijk is wel, dat er voldoende eigen geld vanuit het gebied ingebracht zal moeten worden. Daarbij moet je denken aan ongeveer 25-30% van de totale financieringsbehoefte. De kostprijs ligt per aansluiting gemiddeld op zo’n € 2.600,-. Het is niet zo dat iedereen 1/3 van dat bedrag moet inleggen, maar wel dat we dat in totaal wel bij elkaar moeten zien te krijgen. Het gaat hierbij om particuliere leningen die de mensen aan de coöperatie verstrekken, en die terugbetaald worden met een rente van 2%.

Meer achtergrondinformatie over gebiedsfinanciering kunt u lezen op https://www.eco-oostermoerverbindt.nl/glasvezelnetwerk-meefinancieren-een-goed-idee/
Daarnaast zal de aannemer beginnen met een kleine proef om een innovatieve aanlegmethode uit te proberen, die hopelijk een besparing in de aanlegkosten gaat opleveren. Dan wordt het financieel ook allemaal sneller haalbaar. Maar we kunnen pas met deze proef starten, als de rest van de financiering ook rond is.

 

Noot
[*] de definitie van een wit adres is niet dat er alleen een telefoonkabel ligt en geen coax, het is ook zo dat de verbindingsnelheid lager dan 30Mb/s moet zijn. Soms is dat door de komst van VDSL niet meer het geval en is wit ineens grijs.