Waarom is glasvezel zo belangrijk?

geplaatst in: Diversen | 0

zorgopafstandSnelle dataverbindingen (breedband*) nemen een steeds belangrijkere rol in bij zaken die bepalend zijn voor de leefbaarheid. Onderwijs en de gezondheidszorg zijn twee gebieden waar je dit nu al volop ziet gebeuren. Ook de overheid gaat steeds meer gebruik maken van digitale loketten. Telecommunicatie kan een oplossing bieden voor tal van maatschappelijke vraagstukken. En zo wordt glasvezel dus van belang voor bijna iedereen. Bovendien kunnen mensen hierdoor langer en veiliger in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Glasvezel bereidt ons voor op de toekomst.

Er zijn een aantal redenen waarom supersnel internet (breedband*) een prominente rol in ons leven (gaat) spelen. We beschrijven er een paar.

  • Leefbaarheid

Ontvolking
Al jaren trekken jongeren naar de stad om daar te studeren. De meesten vinden vervolgens daar hun werk en stichten er hun gezin. Hierdoor worden er te weinig kinderen geboren op het platteland.
Breedband kan hierbij helpen. Door snelle internetverbindingen kunnen zij gemakkelijk vanuit huis werken. Ze hoeven dus niet in de hectische stad te wonen om er te werken. En hun kinderen groeien op op het veilige platteland. Deze tendens is nu al zichtbaar. De jongeren keren na hun studie terug en vestigen zich in de dorpen die aan de afslag van een snelweg liggen en waar supersnel internet via glasvezel voorhanden is.

Veiligheid en zorg
Senioren willen langer thuis blijven wonen, mits dat veilig kan. Supersnel internet zorgt ervoor dat mantelzorgers, zorgprofessionals en senioren met elkaar kunnen communiceren met behulp van video-communicatie. Beeldzorg noemt Pantein dit. In het Land van Cuijk worden er al proeven meegedaan.
Het voordeel van beeldzorg is dat een zorgprofessional bijvoorbeeld minder reistijd heeft en zo meer zorgbehoevenden kan helpen. Zorg op afstand wordt dit genoemd.

eHealth: pioniersfase voorbij

Als het erom gaat hoe we de digitale infrastructuur ook maatschappelijk beter kunnen inzetten, denken we al snel aan de gezondheidszorg. De uitdagingen zijn groot: tegen minder kosten en met minder mensen méér mensen helpen, ouderen langer laten thuis wonen, etc. Het rapport besteedt ruimte aan dit onderwerp . Het constateert aan de hand van een aansprekend voorbeeld dat de pioniersfase voorbij is: “Hoe kansrijk e-Health is, bewijst het Nederlandse ZuidZorg. Tien jaar geleden startte de zorgorganisatie een experiment met zorg op afstand, dat uitgroeide tot de meest succesvolle toepassing van eHealth in Nederland. Vandaag de dag communiceren zo’n 700 cliënten uit Brabant, Limburg en Gelderland digitaal met hun zorgverleners, via een beeldverbinding van de Zuidzorg- zorgcentrale. Daarnaast maken nog eens 16.000 mensen gebruik van personenalarmering via een telefoonverbinding.”

Leegstand in het buitengebied
Ouderen verlaten de huizen in het buitengebied en trekken naar de kernen. Daar voelen ze zich veiliger. Breedband helpt die ouderen om in hun huis te blijven wonen. Monitoring met behulp van zorgalarm in combinatie met bewakings-camera’s en beeldzorg maakt dit mogelijk. Het huis moet dan wel zijn aangesloten op een breedbandnetwerk zoals glasvezel.

  • Bedrijven

In het buitengebied liggen tal van bedrijven, al dan niet met een agrarisch of toeristisch karakter. Al deze bedrijven leiden dagelijks economische schade omdat internet niet goed werkt of niet snel genoeg is. Grote bedrijven hebben vaak zelf al een verbinding met glasvezel gerealiseerd. Voor kleinere bedrijven is dit onbetaalbaar.
Om meer bedrijvigheid in onze gemeenten te krijgen en om een gunstige vestigingsplaats te zijn voor bedrijven is een supersnel glasvezelnetwerk noodzakelijk.

Ook recreatiebedrijven die veelal in het buitengebied gevestigd zijn, hebben erg veel baat bij glasvezel. Want tegenwoordig is er geen enkele toerist meer die tijdens zijn vakantie geen gebruik van wifi wil maken.

  • Onderwijs

Een student van de middelbare school zonder pc is ondenkbaar geworden. Zonder internet kunnen deze leerlingen nauwelijks nog hun huiswerk maken. Maar ook de kinderen van het basisonderwijs hebben internet nodig voor hun ontwikkeling. Door de slechte kwaliteit van het netwerk kunnen kinderen in het buitengebied en in delen van de kernen hun school niet volgen. Door het trage internet moeten zij hun huiswerk bij vriendjes in het dorp gaan maken…

 

*) Breedband is andere term voor supersnel internet.

 

Bron: http://www.lvcnet.nl/aanleiding/